Kursy online, elearning, szkolenia e-learningowe, kursy przez Internet - Centrum Rozwoju Personalnego
Certyfikaty

Po ukończeniu kursu otrzymasz:

  • zaświadczenie wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632)
  • dyplom