Kursy online, elearning, szkolenia e-learningowe, kursy przez Internet - Centrum Rozwoju Personalnego
Zarządzanie zespołem pracowniczym

O kursie:

Każda osoba zajmująca stanowisko kierownicze powinna posiadać umiejętność zarządzania zespołem. Takie zdolności to nic innego jak efekt treningu (doświadczenia) w połączeniu z posiadaną wiedzą. Niniejszy kurs stanowi kompendium wiedzy z zakresu zarządzania zespołem. Jest naszą odpowiedzią na rosnącą świadomość znaczenia pracy zespołowej i potrzeby tworzenia efektownych zespołów zadaniowych.

Podczas lektury Kursanci mogą usystematyzować wiedzę z zakresu budowania skutecznego zespołu, efektywnej współpracy zespołowej, delgowania uprawnień oraz zapobiegania i rozwiązywania konfliktów w zespole.

Podczas kursu zdobędziesz
wiedzę i umiejętności z zakresu:
 • budowania skutecznego zespołu
 • budowania autorytetu i wiarygodności wśród pracowników
 • stylów przywódczych i teorii przywództwa
 • zapobiegania i rozwiązywania konfliktów w zespole
 • delegowania uprawnień
 • zasad komunikacji w delegowaniu zadań


 
Omawiane zagadnienia:
 • Moduł 1 | Wprowadzenie do problematyki przywództwa i zarządzania zespołem
 • Moduł 2 | Kierowanie zespołem pracowniczym
 • Moduł 3 | Style kierowania
 • Moduł 4 | Budowanie zespołu
 • Moduł 5 | Konflikty w zespole
 • Moduł 6 | Delegowanie uprawnień
CENA KURSU: 250
KUPUJĄC U NAS ZYSKUJESZ:
 • Obszerne materiały
 • Fachową wiedzę
 • Zaświadczenie MEN
 • Prestiżowy dyplom

Po ukończeniu kursu otrzymasz:

 • zaświadczenie wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632)
 • dyplom